กระบี่พิชิตศึก เล่ม 1-2

ผู้แต่ง
ว. ณ เมืองลุง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
น น111ก 2527
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร บรรณาคาร 2527
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
2 เล่ม