เทพกระบี่ปัจฉิม /

ผู้แต่ง
ว. ณ เมืองลุง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
น ว111ท 2525
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, 2525
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
3 เล่ม