คัมภีร์สีดำ /

ผู้แต่ง
ว. ณ เมืองลุง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
น ว111ค 2522
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, 2522
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
4 เล่ม