การเปลี่ยนแปลงของภาษา : ภาษาอังกฤษผ่านการเวลา /

ผู้แต่ง
น้ำทิพย์ ภิงคารวัฒน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1