ครกกระเดื่องและวัฒนธรรมตำข้าว /

ผู้แต่ง
ปราณี วงศ์ยะรา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2