นักรบสันติวิธี : ประวัติศาสตร์ ตำรา และวาทกรรมการทหารไทย /

ผู้แต่ง
สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1