เปิดกล่องนโยบายสาธารณะ : หลากหลายมุมมองในการศึกษานโยบายสาธารณะร่วมสมัย = Unpacking Public Policy /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1