ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร /

ผู้แต่ง
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ
Corporate Author
วีรวัฒน์ อินทรพร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
495.918 จ658ภ 2558
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
289 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.