คิดนอกกรอบ : สอนและสร้างได้อย่างไร /

ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
378.17 พ975ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
55 หน้า ; 21 ซม.