เลียบถิ่นแผ่นดินเวียด /

ผู้แต่ง
นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศยาม, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1