ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย = Parental Satisfaction with the Operation of Child Development Centers Under the Local Administration Organization in Tha Li District, Loei Province /

ผู้แต่ง
จีรภา พลชา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 จ574ค 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ญ), 144 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.