การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย = The Stakeholders' Particioation in the Management of Child Development Centers in Muang Loei District, Loei Province /

ผู้แต่ง
วณีพร โสนะชัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 ว159ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฏ), 171 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.