ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเลย = Job Satisfaction of Caregivers in Child Development Centers Under the Sub-District Administration Organization in Loei Province /

ผู้แต่ง
ทิศากร สุนทราวิรัตน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 ท511ค 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ซ), 117 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.