แนวทางการพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วัดพันเตา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for Development of Learning Source Management by the Thammamedhi Suksa School, Mueang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
เขมินทรา ตันธิกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.14 ข669น 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ช), 160 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.