แนวทางการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพระปนิยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for Development the Educational Information Technology Manahement by the Group of General Education Ecclesiastical Schools, Mueang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พิมภัสสร เด็ดขาด
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.33 พ714น 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ซ), 214 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.