การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 = Elementary School Commission's Participation in Educational Management at School in 12th Network Cluster Under Roi Et Elementary Education Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
ปริศนา ขันแข็ง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.14 ป466ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฐ), 112 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.