การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบล อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด = Management of Preschool Child Development Centers Under Tambon Municipalities in Phon Thong District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ภาวดี พลเยี่ยม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 ภ471ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฎ), 99 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.