การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ = An Application of the Four Principles of Iddhipada to the Sustainable Development of the Administration of Buddhist General Education Schools in Kalasin Province /

ผู้แต่ง
พระปัญญา กุสลจิตฺโต (ประชุมสุข)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3165 ป524ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฐ), 110 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.