การบริหารงานตามหลักธรรมคุ้มครองโลกในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ = Administration in Accordance with Dhammakumkronglok in the Municipality of Kalasin Mueang Kalasin, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
พระปลัดณรงค์ศักดิ์ วิสุทฺธิเมธี (เจริญเกียรติ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ณ249ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฎ), 98 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.