การใช้หลักฆราวาสธรรม 4 ในการบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ = An Application of the Four Principles of Gharavasa to the Administration of Schools Under the Kalasin Province Municipality /

ผู้แต่ง
นภชา มานิชย์สาร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 น191ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ณ), 119 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.