คนเกลียดวัดกับคนรักวัด /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.301 พ829ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ดวงตะวัน, 2554
Physical description
159 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.