เรียนลัด...การบริหารโครงการ = Business Secrets : Project Management Secrets /

ผู้แต่ง
แบชเลอร์, แมทธิว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1