หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ = Principles of Constitutional Law /

ผู้แต่ง
มานิตย์ จุมปา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3