วรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย = Literature in Later Ayutthaya /

ผู้แต่ง
ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1