อักษรกลอนสะกดคำ /

ผู้แต่ง
ศรัณยา สุขสวัสดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
808 ศ162อ 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
67 หน้า