เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาหาร /

ผู้แต่ง
สมหมาย เชิดเกียรติผล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5