พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน = Abhidhamma in Daily Life /

ผู้แต่ง
กอร์คอม, นีน่า วัน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3