พระราชประวัติ 42 ปีแห่งการครองราชย์ สมเด็จพระปิยมหาราช /

ผู้แต่ง
ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2