นรก ในคำสอนของพระพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3123 ญ243น 2551
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
79 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.