จิตตนคร /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.31883 ญ243จ 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
334 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.