พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้วยกลยุทธ์ = Management Guidbook in Practice /

ผู้แต่ง
สุทธิ สินทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1