แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา : หลักธรรมของผู้ครองเรือน และวิถีชีวิตของคน /

ผู้แต่ง
พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2540