94 เครื่องมือสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ = Tools for Success : A Manager's Guide /

ผู้แต่ง
เทอร์เนอร์, ซูซาน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2550