พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 /

ผู้แต่ง
ทิพย์วรรณ แสวงศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1