พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 /

ผู้แต่ง
ทิพย์วรรณ แสวงศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1593 ท468พ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
24 หน้า : ภาพประกอบ