พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ผู้แต่ง
บุษบง โควินท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1593 บ674พ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
24 หน้า : ภาพประกอบ