วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร /

ผู้แต่ง
สมัย สุทธิธรรม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3135 ส292ว 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
57 หน้า : ภาพประกอบ