กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแห่งการทรงงาน /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เอเซียบุ๊คส์, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1