วัดประจำ 9 รัชกาลจักรีวงศ์ /

ผู้แต่ง
ทัศนีย์ ยาวะประภาษ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3135 ท364ว 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
85 หน้า : ภาพประกอบ