แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.301 พ335ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, 2554
Physical description
229 หน้า : ภาพประกอบ ; 17 ซม.