ศิลปะการแสดง : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ /

Corporate Author
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1