พุทธวจน ฉบับ 6 อานาปานสติ /

ผู้แต่ง
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.301 ค521พ 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : พุทธวจนสถาบัน, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
149 หน้า : ภาพประกอบ ; 17 ซม.