สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี /

ผู้แต่ง
บุษบง โควินท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1 บ674ส 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
ไม่มีเลขหน้า