บริหารโครงการให้อยู่หมัด Microsoft Project 2016 /

ผู้แต่ง
ธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วิตตี้ กรุ๊ป, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1