สมเด็จพระนเรศวรมหาราช /

ผู้แต่ง
ทิพย์วรรณ แสวงศรี
Corporate Author
เดชาชาติ เทียนเสม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6