บ้านเรือน ตัวตน คนไทในอินเดีย /

ผู้แต่ง
ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
Corporate Author
เชาวลิต สัยเจริญ, ไพลิน ทองธรรมชาติ, อินทนนท์ สุกกรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1