วรรณกรรมปัจจุบัน /

ผู้แต่ง
ไพรถ เลิศพิริยกมล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1