พุทธวิธีการสอน = Buddha's Teaching Methods /

Corporate Author
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2