ครบเครื่องเรื่องสำนวนอังกฤษ = Complete English Idioms /

ผู้แต่ง
ประเพศ ไกรจันทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพรส, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1