ขุนเขาเกาสมอง /

ผู้แต่ง
สินธุเสน เขจรบุตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ภูตะวัน, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6